futurAnimal
decalogonoticiaseinescampanyascol-laboracolaboracontacto
 

spain1catuk1

Socis, col•laboradors i altres espècies

Evidentment, com Associació sense ànim de lucre tots els programes i campanyes només poden desenvolupar-se a través de les sinergies amb institucions, escoles, centres cívics, entitats públiques, privades i mixtes, mitjans de comunicació i administracions. Els veterinaris, els etòlegs, els juristes, els filòsofs de l'animal, els experts animalistes i altres persones amb bon sentit i gran sensibilitat són convidats des d’ara mateix a col•laborar. La forma de col•laborar amb l'associació és tan potent com senzilla: aportant idees, adherint-se a les propostes, escoltant les nostres, ajudant-nos a millorar, denunciant situacions demostrables. Periòdicament es farà pública una campanya de la qual els delegats de zona poden fer la seva difusió particular. Un cartell i una carta seran moltes vegades l'eina que servirà per a arribar a molts dels nostres col•laboradors. Els documents per a la difusió seran facilitats amb gratuïtat de drets perquè en els espais oportuns puguin ser exposats per qualsevol col•laborador que els hagi imprès.


Tots els socis són convidats a:
- Cuidar bé dels seus animals. A atendre'ls en tot el seu procés vital. A minimitzar en el seu entorn les molèsties que aquests poden causar i a proporcionar-los la major felicitat i salut possibles.
- Rescatar, en la mesura del raonable, a animals que estiguin en situació d'abandó, reclusió en un centre d'acollida o protectora i promocionar aquesta pràctica entre els seus afins.
- Buscar assessorament per a denunciar aquells casos que presumptament impliquen maltractament animal.
- Participar en recollides de signatures, distribució de material, recollida de material, manifestacions públiques i promoció, en la mesura de les seves possibilitats.
- Oferir els seus serveis com a voluntari, sempre en la mesura del possible, per al benestar animal sigui en Centres públics, privats, mixts, colònies de gats o en atenció puntual a necessitats concretes.
- Facilitar informació provada, contrastada, veraç i útil sobre situacions que han de ser millorades.
- Ser respectuosos enfront les diferents postures mantenint-se sempre en l'àmbit del legal i essent educats.

Tot soci serà convidat a assistir a les Assemblees consultives i informatives que puguem convocar.
A aquelles persones de les quals es tingui la seguretat que no compleixen amb la filosofia de l'Associació, se’ls hi negarà l'adscripció.

Els graus de compromís són:

1.- Delegat de zona: consulta el mail, aprova el programa, contacta amb qui pugui col•laborar, imprimeix material, ho distribueix i dóna fe gràfica d'això. Exemple típic: Cartell promocional del voluntariat, fa x impressions, les distribueix entre les botigues que l'hi permeten, els veterinaris interessats, i els espais habilitats per a la difusió en mercats, Centres cívics, biblioteques, etc. Fa una foto digital de cadascun i la reenvia a AFA per a la seva publicació en l'àlbum d'actuacions. Supervisa la màxima continuïtat dels cartells i informa de les seves impressions sobre el impacte que hagi pogut tenir la campanya. Si vol pot fer un mapa de la zona que cobreix i promoure entre els seus afins a fer el mateix: Objectiu sembrar la ciutat cívicament per a recollir benestar animal.
2.- Soci: Menys compromès que el delegat de zona i més que el col•laborador. Es planteja la continuïtat en el temps, fa difusió per Internet, fa impressions per a manejar-les en l'entorn més proper i consulta la pàgina de AFA. Està moralment compromès a assistir als actes que s'organitzin que procuraran ser més efectius que nombrosos.
3.- Col•laborador: ens coneix, comparteix els objectius però la seva implicació és més irregular. Amb el temps seria bo que es fes del nivell 2 o fins i tot 1. Però sabem que no tothom té la mateixa disponibilitat ni facilitats.